CÂY CÔNG TRÌNH

Cây trà là cảnh

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây vạn tuế

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây đại

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây ngâu

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây cỏ nhung nhật

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây kè bạc

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây tường vy

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây phượng vỹ

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây lát xoan

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây lộc vừng

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây muồng hoa đào

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây bằng lăng tím

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây sấu

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây vàng anh

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây sảng nhung ( cây sang)

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây sala

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây sao đen

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây cau vua

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây osaka đỏ

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây osaka vàng

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây ban tím

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây long não

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây giáng hương

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây ngọc lan

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ

Cây bàng đài loan

Giá bán lẻ 2: Liên Hệ